Om oss

Om oss

Vård24 teamet utför insatser enligt SFB, LSS och SoL för barn och vuxna. Vi erbjuder våra kunder olika insatser i form av personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice där du som kund kan välja oss direkt som utförare. Vi erbjuder också SoL insatserna stödboende, stödlägenhet, jour eller familjehem. 

Vårt mål är att ge dig den bästa omsorgen vilket för oss innebär att skapa en trygg omsorg och miljö kring dig med optimalt stöd och hjälp utifrån dina unika behov.

Mål & Metod

Verksamhetens inriktning är att ge en individanpassat omsorg enligt SBF, LSS eller SoL. Målet är att bemöta varje brukare individuellt utifrån dennes egna specifika behov och faktiska omständigheter samt att utifrån dennes förmåga och förutsättningar ge den bästa möjliga omsorgen.

Vård24 teamet bygger på en humanistisk värdegrund som innebär allas lika värde och likabehandling och att vi alla har samma rättigheter såväl som skyldigheter. Stort fokus ligger på att individen ska känna sig trygg och säker med oss oavsett kön, etnicitet eller religion. Insatsberättigade ska också kunna påverka och vara delaktig i alla beslut som hen berörs av.

Vård24 teamet AB

Vård24 grundades 2015 av en beteendevetare och lärarstudent med lång erfarenhet från målgruppen. Vård24 har för närvarande 20 uppdragstagare och anställda 2018. 

Hos oss arbetar handplockad personal med bred kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg med inriktning på funktionsnedsättning och äldreomsorg. 

För att säkerställa att vi erbjuder en högkvalitativ vård och omsorg använder vi oss av ett kvalitetsledningssystem där vi kontinuerligt följer upp alla moment i verksamheten i syfte att förbättra och förebygga brister. 

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.