Om oss

Om oss

Omsorg som förenklar din vardag på riktigt!

Vård24 är en impactdriven företag som med starkt engagemang vill visa vägen mot framtidens vård & omsorg. 

Vård24 erbjuder hemtjänst, personlig assistans och ledsagar- och avlösarservice där du som kund kan välja oss direkt som din utförare.  

Vårt mål är att ge dig den bästa omsorgen vilket för oss innebär att skapa en trygg omsorg och miljö kring dig med optimalt stöd och hjälp utifrån dina unika behov. 

 

Mål & Metod

Verksamhetens inriktning är att ge individanpassat omsorg enligt SoL och LSS. Målet är att bemöta varje brukare individuellt utifrån dennes egna specifika behov och faktiska omständigheter samt att utifrån dennes förmåga och förutsättningar ge den bästa möjliga omsorgen. 

Vård24 bygger på en humanistisk värdegrund som innebär allas lika värde och likabehandling. Stort fokus ligger på att individen ska känna sig trygg och säker med oss oavsett kön, etnicitet eller religion. Insatsberättigade ska också kunna påverka och vara delaktig i alla beslut som hen berörs av. 

Vård24 AB

Vård24 grundades 2016 och ägs av Vård24teamet  som i sin tur ägs av välfärds entreprenörer med lång erfarenhet från målgruppen. Vård24 har för närvarande 30 tal anställda. 

Hos oss arbetar handplockad personal med bred kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg med inriktning på funktionsnedsättning och äldreomsorg. 

För att säkerställa att vi erbjuder en högkvalitativ vård och omsorg använder vi oss av ett kvalitetsledningssystem där vi kontinuerligt följer upp alla moment i verksamheten i syfte att förbättra och förebygga brister. 

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.