LEDSAGARSERVICE - AVLÖSARSERVICE - BOENDESTÖD

Ledsagar och avlösarservice
med extra fokus på nöje
samt boendestöd som gör din vardag lätthanterlig

Vi utformar din insats utifrån dina behov och önskemål.
Din delaktighet och inflytande är viktigt för oss.

Ledsagarservice och Avlösarservice

Personlig assistans
Ledsagarservice

Ledsagarservice är till dig som har rätt till stöd enligt LSS eller SoL och som saknar ett berikat fritidsliv utanför hem, skola/daglig verksamhet. Fokus ligger på meningsfulla fritidsaktiviteter och nöje som att träffa vänner, träna, gå på muser, ha ett berikat kulturliv och utöva din favorithobby.

Avlösarservice
Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är till för dig med en funktionsnedsättning och/eller för dina familjemedlemmar. Stöd från en avlösare gör att du eller din familj kan få tid för er själva. En avlösare hjälper dig med personlig omvårdnad, tillsyn, stöd med mat, umgås med dig och hittar på roliga saker med dig när din familj är iväg.

Hjälp med ansökan
Att ansöka insatsen

Vi kan erbjuda dig information, vägledning och stöd vid behov.

Våra tjänster inom boendestöd​

Juridisk rådgivning
Boendestöd​

Boendestöd är till dig som har rätt till stöd enligt SoL eller LSS och som behöver stöd i att klara vardagen. Syftet är att stötta dig i att klara ditt hem, som att tvätta, städa, handla och laga mat. Vård24as boendestöd kan också stötta dig i kontakter med myndigheter och andra samhällsfunktioner samt i sociala situationer som kan upplevas svåra eller krävande som att umgås med eller skaffa vänner, träning, planera semester, få hjälp att komma iväg på evenemang.

Personlig omvårdnad
Personal

Det är viktigt för oss att det blir rätt från början och att du får en boendestödjare som du trivs med. Vi lägger därför mycket arbete och tid på att matcha dig med en boendestödjare utifrån dina behov, intresse, språk, önskemål och särskilda förutsättningar. Innan uppdraget börjar presenterar vi till dig den tilltänkta boendestödjaren för att säkerställa att vi har matchat dig med rätt person.

Hjälp med ansökan
Hjälp med ansökan

Vi kan erbjuda dig information, vägledning och stöd vid behov.

Vart vi finns

Stockholm Järva & Hässelby-Vällinby

Adress: Hällbybacken 7, Spånga Telefon: 020 899 200

Att bli kund med ledsagarservice/avlösarservice

Du som är i behov av ledsagare eller avlösare och har ett beslut från din kommun kan välja oss som din utförare. Vård24 är godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och omsorg) samt Stockholm stad (Järva & Hässelby-Vällingby). Därför kan du vara säker på att vi levererar tjänster av god kvalitet. All personal har tystnadsplikt, bär namnbricka och ska kunna legitimera sig. Du gör ditt val av utförare via din biståndshandläggare i din stadsdel/kommun.

För att du ska få din insats utförd på det sätt som just du vill bokar vi ett hembesök där vi går igenom allting i lugn och ro. Detta sammanställer vi sedan till en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig.

Att bli boendestöd kund

Du som är i behov av boendestöd och har ett beslut från din kommun kan välja oss som din utförare. Vård24 är godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och omsorg) samt Stockholm stad(Järva). Därför kan du vara säker på att vi levererar tjänster av god kvalitet. All personal har tystnadsplikt, bär namnbricka och ska kunna legitimera sig. Du gör ditt val av utförare via din biståndshandläggare i din stadsdel/kommun.

För att du ska få din insats utförd på det sätt som just du vill bokar vi ett hembesök där vi går igenom allting i lugn och ro. Detta sammanställer vi till en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.