Vård 24 teamet erbjuder olika boendelösningar för barn och unga upp till 21 år. Vi är specialiserade på att arbeta med särskilt utsatta grupper som ensamkommande barn och ungdomar, barn/unga i trauma eller sociala problem samt barn/unga som har blivit utsatta för hedersreleterat hot och våld. Vård24 teamet på uppdrag av socialtjänsten och andra myndigheter erbjuder dessa barn och ungdomar boende i form av jour eller familjehem, stödboende eller träningslägenheter. Vårt mål är att under vistelsen ge den placerade de redskap som de behöver för återhämtning och förberedelse till en god och trygg självständigt liv i ett eget boende. Det innebär för personalen att skapa en trygg miljö kring individen med optimalt stöd och hjälp utifrån den enskildes behov.

DYGNET RUNT

Jourbemaning
08-12148353

Adress

Tusbystråket 12A, 191 60 Sollentuna

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag
08:00 - 16:30

Lördag - Söndag

Läxhjälp: kl 16:00-18:00

Vi erbjuder olika boendelösningar

 

Behöver du kontakta oss?